УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

  1. Димчо Т. Тодоров - Председател на УС на БАЕТ                  
  2. Иван Т. Димитров - Член на УС на БАЕТ           
  3. Даниел Д. Тодоров - Член на УС на БАЕТ 
  4. Николай М. Миндов  - Член на УС на БАЕТ
  5. Владислав Тодоров  -  Член на УС на БАЕТ
  6. Виктор Л. Леонов - Член на УС на БАЕТ
  7. Тодор К. Радев - Член на УС на БАЕТ