Print

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 

  1. Димчо Т. Тодоров – Председател на УС на БАЕТ                
  2. Васил Н. Бончев – Зам. Председател на УС на БАЕТ       
  3. Иван Т. Димитров - Член на УС на БАЕТ           
  4. Даниел Д. Тодоров - Член на УС на БАЕТ 
  5. Николай М. Миндов  - Член на УС на БАЕТ
  6. Димитър Керикчиев - Член на УС на БАЕТ
  7. Владислав Тодоров  -  Член на УС на БАЕТ