РЕГИОНАЛНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

 

  1. Теодора Николаева - Рег. Представител на БАЕТ - Пловдив
  2. Иван Т. Димитров  - Рег. Представител на БАЕТ - Бургас
  3. Мая И. Андонова - Рег. Представител на БАЕТ  - Кюстендил
  4. Камен В. Шолев - Рег. Представител на БАЕТ - Велинград
  5. Любо П. Либчев - Рег. Представител на БАЕТ - Сл. Бряг