Основни приоритети в дейността на Българската Асоциация на Експертите в Туризма (БАЕТ)

 

      

       Организация и управление на средствата за настаняване (туристически обекти - хотели, хотелски и апартаментни комплекси, семейни хотели, пансиони и къщи за гости), при експлоатация и преди откриването им.

        Обучение на хотелски и ресторантьорски екипи и персонал (в туристическите обекти и в аудиторна среда).

        Индивидуално и групово обучение на мениджърски персонал и екипи (на място и в аудиторна среда).

        Проектиране на настанителни заведения и заведения за хранене. Изграждане, внедряване, обслужване, обучение и одитиране.    

       Класифициране и категоризиране на средствата за настаняване по ННДКС „Български хотелски стандарт“.

        Организация и съдействие при категоризиране на туристическите  обекти от държавни и общински структури (органи и организации).

        Консултиране и подпомагане при регистриране на туристическите обекти, управлението и предлагането на основни и допълнителни туристически услуги.

        Разработване на програми и участие в проекти за повишаване на образованието и професионалната квалификация на кадрите в туристическата индустрия (обучения, тренинги, консултации).