Националната, независима, доброволна, категорийна система (ННДКС) на БАЕТ - „Български хотелски стандарт“ и Каталога за определяне категориите на средствата за настаняване, са разработени от гл. ас. д-р Димчо Т. Тодоров и са издадени с организационната и финансова подкрепа на Европейското висше училище по икономика и мениджмънт (ЕВУИМ). 

      Каталога се посвещава на всички, които работят в областта на хотелиерството, категоризацията и окачествяването на средствата за настаняване, в услуга на гостите и посетилите на българските настанителни заведения, и на тези които продължават да се усъвършенстват, като специалисти и експерти в хотелиерската индустрия. 

Всички права запазени. Нито една част от (ННДКС) „БЪЛГАРСКИ ХОТЕЛСКИ СТАНДАРТ“, и този Каталог, не може да бъде размножавана или копирана без изричното съгласие на автора.

© Автор: Димчо Тодоров Тодоров

ISBN 978 - 619 - 90573 - 0 - 8