В САЙТА  ВЕЧЕ Е АКТУАЛИЗИРАТА НАЦИОНАЛНА, НЕЗАВИСИМА, ДОБРОВОЛНА КАТЕГОРИЙНА СИСТЕМА ОТ 2020 г.