УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

  1. Димчо Т. Тодоров - Председател на УС на БАЕТ
  2. Иван Т. Димитров - Член на УС на БАЕТ
  3. Даниел Д. Тодоров - Член на УС на БАЕТ
  4. Николай М. Миндов  - Член на УС на БАЕТ
  5. Владислав И. Тодоров -  Член на УС на БАЕТ
  6. Тодор К. Радев - Член на УС на БАЕТ
  7. Ангел А. АнгловЧлен на УС на БАЕТ